Levinumad vead

Levinumad vead, mis põhjustavad eksami mittesooritamise või loovad aluse selliselt hindamiseks on (loetelu ega toodud situatsioonid ei ole ammendavad, sest liiklus on dünaamiline):

Allikas: Transpordiamet Avatake uues aknas.

Video käsitleb altkäemaksu pakkumist sõidueksami sooritamisel, mis on pikka aega olnud korruptsioonirisk ja ohuks liiklusturvalisusele. Maanteeameti ja politsei ühiste pingutuste tulemusena on tänaseks pettusega eksami läbimise võimalused viidud miinimumini.

Youtube video