Parkimine.

Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale-või mahaminekuks või veose laadimiseks.

Käsiraamatsõiduki parkimise edukaks sooritamiseks: Parkimise juhend (PDF, ~26 Mb)

Tagurdamisega. Eksamil nõutav.

Youtube video

Youtube video

Külgparkimine.

Youtube video

Edaspidi parkimine.

Youtube video