Mida tähendavad need märgid näidikupaneelil?

Iga autojuht loodab, et tema auto ei veaks teda kunagi alt, kahjuks elu on tihti näidanud, et nii need asjad ei lähe. Mis juhtub siis, kui armatuuris läheb põlema hoiatustuli, aga sul pole aimugi, mida see tähendab? Mida siis teha? Oleme välja toonud kõige enam levinud armatuurituled, nende välimuse ja nende tähendused, mis aitavad teil autoga sõites turvaliselt tunda.

Mida iga armatuurituli tähendab?

Allpool on välja toodud 64 armatuurituld, mis on enamikes autodes.

märgid näidikupaneelil. Lisatunnid. Vladimir Porkanen.

Vaatame need märgid üle:

 1. Eesmised udutuled
  Eesmised udutuled
  LS:
  § 42. Udutuede kasutamine
  (1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
  (2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.
 2. Roolivõimendi rike
  Roolivõimendi rike
  tähendab, et sõiduki roolivõimandi süsteemis esineb probleem või defekt, mis võib mõjutada auto juhitavust ja kontrolli. Selline rike võib viidata õlivärgile, lekkele võimendisüsteemis, elektririkkele või muule probleemile, mis vajab professionaalset parandust. On oluline teha koheselt kontroll, et tagada sõiduki ohutu ja korras seisukord.
 3. Tagumised udutuled
  Tagumised udutuled
  Tagumised udutuled on märgatavalt tugevamad kui tavalised tagatuled ja neid tuleks kasutada ainult halva nähtavuse korral näiteks udus, lumes, suitsus või tolmus, et teised liiklejad näeksid eesliikuvat sõidukit varakult.
  Tagumise udutule nupp.
  Tagumise udutule nupp. (allikas)
  Tagumine udulamp on lamp, mis asub auto tagaosas juhipoolsel küljel.

   Tagumist udutuld on võimalik sisse lülitada ainult siis, kui:
  • süüteasend II on aktiivne ja roolikangi pöördlüliti on asendis või
  • roolikangi pöördnupp on asendis ning eesmised udutuled on sisse lülitatud.
   Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kui tagumine udutuli põleb, süttib juhi ekraanil sümbol .

   Tagumine udutuli lülitatakse automaatselt välja, kui:
  • kui auto välja lülitatakse või roolikangi pöördlüliti seatakse asendisse
  • roolikangi pöördnupp on asendis ning eesmised udutuled on välja lülitatud.

  LS:
  § 42. Udutuede kasutamine
  (3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.
 4. Klaasipuhastusvedeliku madal tase
  Klaasipuhastusvedeliku madal tase
  viitab olukorrale, kus sõiduki klaasipesumasina paagis on vähe või puudub täielikult puhastusvedelik. See võib tähendada, et klaasipuhastusvedelik on otsa saanud või et paagis on leke, mis põhjustab vedeliku kadu. Klaasipuhastusvedeliku madal tase võib takistada juhti hoidmast oma sõiduki klaase puhtana ja see võib vähendada nähtavust ning ohutust sõidu ajal. Seetõttu on oluline regulaarselt kontrollida klaasipuhastusvedeliku taset ning täita vajadusel paak uuesti.
 5. Piduriklotsid kulunud
  Piduriklotsid kulunud
  Kui märkate, et piduriklotsid on kulunud, on oluline võtta kiireid meetmeid, et tagada auto ohutu käitumine ja vältida suuremaid probleeme pidurisüsteemiga. Siin on mõned sammud, mida saate võtta:
  1. Lase kohe piduriklotse kontrollida ja vajadusel asendada professionaalse autojuhtseadmega.
  2. Ära jätka sõitmist, kui märkad piduriklotside kulumist. Kui klotsid on täielikult kulunud, võib see pidurisüsteemi kahjustada ning ohustada juhi ja teiste liiklejate ohutust.
  3. Ärge lükake piduriklotside vahetust edasi. See on väga oluline ja ohutuse seisukohalt kriitilise tähtsusega.
  4. Kontrollige ka piduriketaste seisukorda. Kui klotsid on kulunud, võivad kettad samuti vajada asendamist või taastamist.
  5. Pärast uute piduriklotside paigaldamist ärge unustage lasta pidurisüsteemil õhku lasta, et tagada piisav piduritõhusus.
  Pidurite kulumine on loomulik protsess, kuid oluline on see õigeaegselt tuvastada ja lahendada, et tagada sõiduki ohutu ja tõhus toimimine.
 6. Püsikiirushoidik sisse lülitatud
  Püsikiirushoidik sisse lülitatud
 7. Suunatuled
  Suunatuled
  Suunatuled on oluline osa sõiduki ohutussüsteemist ja need on mõeldud teistele liiklejatele näitamaks, millises suunas sõiduk kavatseb pöörata või keerata. Siin on mõned peamised põhjused, miks on oluline kasutada suunatulesid:
  • Ohutus: Suunatuled aitavad teistel liiklejatel aru saada teie kavatsustest liikluses. Kui juht ei kasuta suunatulesid, võib see tekitada segadust ja ohtlikke olukordi teistele teedel liiklejatele.
  • Seaduslik kohustus: Enamikus riikides on seadusega nõutud kasutada suunatulesid enne pööramist või vahetamist sõidurealt, et tagada ohutu liiklusvoog ja vähendada õnnetuste ohtu.
  • Teistega suhtlemine: Suunatulede kasutamine on lihtne viis suhelda teiste juhtidega teedel. See aitab luua selgust ja selgust liiklusolukorras ning vähendab eksituste ja segaduste tekkimise võimalust.
  • Ennetav meede: Õigeaegne suunatulede kasutamine aitab ennustada oma liikumist teistele liiklejatele, mis võib vähendada tagant otsasõidu või kõrvalpõrke riski.
  Seega on suunatuled oluline osa liiklusohutuse tagamisel ning nende kasutamine aitab luua turvalisema ja sujuvama liikluskeskkonna.
 8. Lähituled sisse lülitatud
  Lähituled sisse lülitatud
  LS:
  § 40. Tulede kasutamise üldnõuded
  (1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
  (2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
  (5) Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. …
  § 67. Sõit tunnelis
  (1) Sõidul tunnelis, sõltumata selle valgustusest, peavad mootorsõidukil põlema kaug- või lähituled ning ääre- ja numbrituled.
 9. Madal temperatuur (väljas)
  Madal temperatuur (väljas)
  Libeda tee hoiatus. Hoiatab juhti, et tee olud on libedad ja tuleb olla tähelepanelik.
 10. Infosüsteemis on teadaanne
  Infosüsteemis on teadaanne
  Kui auto näitab sellist hoiatust, võib see tähendada, et auto elektroonilises süsteemis on ilmnenud probleem või rike. Selline hoiatus võib viidata erinevatele probleemidele, alates mootori kuni pidurisüsteemini.
  Esimese asjana peaks autojuht uurima auto kasutusjuhendit, et saada täpsemat teavet selle kohta, mis võib olla probleemi põhjustanud ja milliseid samme võtta. Kui võimalik, võib autojuht proovida taaskäivitada auto ja vaadata, kas hoiatus kaob. Kui hoiatus jääb püsima või auto hakkab käituma ebatavaliselt, on soovitatav viivitamatult pöörduda teeninduskeskuse poole, et auto põhjalikumalt kontrollida ja vajadusel remontida. Teatud juhtudel võib autojuht kaaluda auto pukseerimist teeninduskeskusesse, kui auto ei liigu ohutult.
 11. Eelsüüteküünlad töötavad
  Eelsüüteküünlad töötavad
  Enne auto käivitamist tuleb oodata, kuni tuli kustub.
  Kui see hoiatus süttib, tähendab see, et eelsüüteküünlad töötavad ja auto käivitamine võib võtta veidi kauem aega, et tagada õige mootori töötemperatuur ja optimaalne käivitus. See on normaalne protseduur, eriti talvistes oludes või külmades piirkondades, ning autojuhil pole vaja muretseda, kui näeb seda hoiatust armatuurlaual. Kui hoiatus jääb püsima või kui auto ei käivitu korralikult, võib olla vajalik autoteenindusesse pöörduda.
 12. Talvine sõiduseade
  Talvine sõiduseade
  Talve režiim – Annab märku, et auto on lülitanud ümber talve režiimile. Automaatkäigukastide (automaatkäigukast tähised) puhul tähendab, et auto vahetab suurematele käikudele, et vältida rataste pöörlemist.
 13. Võtmevaba süsteem
  Võtmevaba süsteem
  Võtmevaba süsteem on autodele paigaldatud tehnoloogia, mis võimaldab auto uksi avada ja käivitada ilma füüsilise võtmega. Selle süsteemi abil saab autoomanik auto läheduses olles ukse avada ja lukustada ning auto käivitada, vajutades nuppu või lihtsalt lükates käe ukse käepidemele.
  Võtmevaba süsteem kasutab raadioside tehnoloogiat, mis suhtleb auto elektriliste lukkude ja käivitusmehhanismiga. Enamasti on autosse paigaldatud võtmevaba süsteemi osana ka elektrooniline võtmekaart või fobus, mis peab asuma auto läheduses, et süsteem töötaks korralikult.
  Võtmevaba süsteem pakub mugavust autoomanikele, kuna pole vaja eraldi võtmeid kaasas kanda, et auto lukusid avada või käivitada. Samas tuleb meeles pidada, et selline süsteem võib olla vastuvõtlikum auto vargusele või häkkimisele, kui seda ei kasutata piisava ettevaatusega.
 14. Võtmevaba süsteem ei tuvasta võtit
  Võtmevaba süsteem ei tuvasta võtit
  tähendab seda, et autot varustatud võtmevaba süsteem ei suuda tuvastada võtit, mis peaks aktiveerima süsteemi ja võimaldama auto avamist või käivitamist. See võib tähendada, et võti võib olla liiga kaugel auto lähedal, signaali võimendav takistus võib olla liiga suur või võtmekaardil võib olla tehniline rike või tühi patarei.
  Kui see probleem ilmneb, võib autoomanikul olla vaja võtmevaba süsteemi aktiveerimiseks võti lähemale auto juurde tuua või kontrollida võtmekaardi või fobuse seisukorda ning vajadusel vahetada patareid. Samuti võib olla vajalik võtmevaba süsteemi tehniline kontroll või remont, et tagada süsteemi õige toimimine.
 15. Võtme patarei vajab vahetust
  Võtme patarei vajab vahetust
  tähendab, et autovõtmes kasutatav patarei on tühi või nõrgenenud ning vajab väljavahetamist uue, töökorras patarei vastu. See probleem võib põhjustada võtmevaba süsteemi talitlushäireid, näiteks võtme tuvastamise hädasid või võtme signaali nõrgenemist.
  Kui autovõtme patarei vajab vahetust, siis tuleks patarei vahetamiseks eemaldada võtmepesast ja asendada uue patareiga vastavalt autovõtme kasutusjuhendile või kohalikule autoteenindusele. Uue patarei paigaldamine aitab tagada, et autovõtmel on piisavalt energiat, et edastada signaali auto võtmevabale süsteemile ja tagada õige toimimine.
 16. Ohtlik distantsi vähenemine eessõitva autoga
  Ohtlik distantsi vähenemine eessõitva autoga
  tähendab, et autojuht sõidab liiga lähedal ees sõitvale autole, ohustades seeläbi liiklusohutust. Ohutu distantsi hoidmine ees sõitvast autost on oluline liiklusreegel, mis võimaldab reageerimisaega ootamatute olukordade vältimiseks ja avariide ennetamiseks.
  Kui autojuht sõidab liiga lähedal ees sõitvale autole, võib see suurendada ohtu tagasipõrkeks, pidurdamiseks ilma piisava reageerimisajata või mitte suutlikkust vältida kokkupõrget eesolevaga, eriti juhul kui ees sõitev auto pidurdab järsult või tekivad ootamatud olukorrad.
  Seega on oluline säilitada turvaline kaugus eessõitvast autost ja järgida liiklusreegleid, et tagada liikluses ohutu ja sujuv liikumine. Kui see tuli põleb, on soovitatav suurendada vahemikku ees sõitva autoga.
 17. Vajuta sidurit
  Vajuta sidurit
  Kaasaegse manuaalkäigukastiga sõiduki puhul tuleb mootori käivitamiseks vajutada siduripedaali. Kui siduripedaal ei ole alla vajutatud ja juht üritab käivitada, süttib see hoiatus.
 18. Vajuta pidurit
  Vajuta pidurit
  Automaatkäigukastiga sõidukis tuleb mootori käivitamiseks ka vajutada piduripedaali. Kui piduripedaal ei ole alla vajutatud ja juht üritab käivitada, süttib see hoiatus.
 19. Rooliratta blokeering
  Rooliratta blokeering
  tähendab, et auto rooliratas on fikseeritud asendis, et takistada auto vargust. Kui autojuht eemaldub sõidukist ja lukustab auto, võib rooliratta blokeering aktiveeruda automaatselt. See takistab auto varastamist, kuna auto rool saab fikseeritud asendis ja varas ei saa autot juhtima hakata. Rooliratta blokeering on oluline turvafunktsioon, mis aitab kaitsta autoomaniku vara.
 20. Kaugtuled
  Kaugtuled
  See märgutuli tähendab, et kaugtuled on lülitatud sisse ja see sümbol on samatähenduslik kõikidel autodel.
  § 41. Kaugtulede kasutamine
  (1) Kaugtulesid võib kasutada sõidul pimeda ajal või halva nähtavuse korral.
  (2) Kui möödasõitu alustades ollakse piisavalt lähedal ees liikuvale sõidukile, võib möödasõidu kavatsusest anda märku kaugtulede lühiajalise vilgutamisega.
  (3) Kaugtulesid ei tohi kasutada, kui:
  1) tee valgustus tagab nähtavuse vähemalt 300 meetri ulatuses;
  2) vastutulevast sõidukist ollakse sellisel kaugusel, et võidakse selle juhti pimestada (Eesmärk on hoiduda pimestamast vastutuleva sõiduki juhti. Kuna kaugtuled hakkavad vastutulevat juhti pimestama hinnanguliselt 300 m kauguselt, siis on mõistlik selle ennetamiseks mitte hilineda tulede ümberlülitamisega. Samuti, kui vastusõitva auto kaugtuled hakkavad juhti pimestama, tuleb eeldada et ka juhi auto tuled pimestavad vastusõitvat juhti ja seega tuleb kaugtuled koheselt lähituledele ümber lülitada.);
  3) kaugtuled hakkavad valgustama ees sõitvat sõidukit
 21. Madal rõhk rehvides
  Madal rõhk rehvides
  tähendab seda, et autorehvide rõhk on langenud alla soovitatud või ohutu taseme. Madal rehvirõhk võib põhjustada mitmeid probleeme, sealhulgas halvemat haardumist teel, suuremat kütusekulu, ebanormaalset kulumist rehvidele ja vähendatud juhtimisstabiilsust. Seetõttu on oluline regulaarselt kontrollida oma autorehvide rõhku ja hoida seda soovitatud tasemel vastavalt auto tootja juhistele. Rõhk saab tavaliselt mõõta rehvirõhu mõõtjas, mis näitab, kas rehvides on piisavalt õhku või mitte.
 22. Välisvalgustuse indikaator
  Välisvalgustuse indikaator
  See ikoon näitab, et välituled on sisse lülitatud. See võib olla gabariit- ja lähituli.
 23. Valgustuse viga
  Valgustuse viga
  See süttib siis, kui auto on tuvastanud probleemi välisvalgustuse süsteemis. See võib olla seotud pirnide läbipõlemisega, halbade ühenduste, lühiste või muude elektriliste probleemidega välisvalgustuse komponentides. Kui näete seda hoiatust oma auto armatuurlaual, on soovitatav kontrollida kõiki välisvalgustuse komponente ja vajadusel asendada vigased pirnid või lahendada muud võimalikud probleemid. Püsiv 'Valgustuse viga' hoiatus võib tähendada tõsisemat probleemi ja autoteeninduse külastus võib olla vajalik, et saada professionaalset abi ja lahendada rike.
 24. Stopptuli ei tööta
  Stopptuli ei tööta
  tähendab seda, et auto on tuvastanud probleemi tagatulede süsteemis, eriti tagatuledega, mis süttivad pidurdades. See hoiatus võib tähendada, et üks, kaks või kõik stopptuled ei põle, mis on oluline turvalisuse seisukohast, kuna stopptuled aitavad teistel liiklejatel mõista, et olete pidurdamas.
  Kui näete seda hoiatust oma auto armatuurlaual, on oluline kontrollida stopptulesid, et veenduda nende korrasolekus. Võimalikud probleemid võivad olla seotud läbipõlenud pirnidega, halbade ühenduste või lühistega tagatulede süsteemis. Kui ei suuda probleemi ise tuvastada või lahendada, on soovitatav pöörduda autoteeninduse poole, et saada professionaalset abi ja tagada ohutu sõidu jätkamine.
 25. Õhufiltri viga
  Õhufiltri viga
  hoiatus tähendab seda, et auto on tuvastanud probleemi mootori õhufiltri süsteemis. Õhufilter on oluline osa mootori õhuvoolust, kuna see filtreerib sissetulevat õhku ja tagab, et see oleks puhas ja tolmuvaba, enne kui see jõuab mootori sisse. Kui õhufilter ei toimi korralikult või on ummistunud, võib see halvendada mootori jõudlust, kütusekulu ja heitmete taset.
  Kui näete seda hoiatust oma auto armatuurlaual, on oluline kontrollida õhufiltri seisukorda. See võib tähendada, et õhufilter on ummistunud ja vajab asendamist või puhastamist. Kui ei suuda probleemi ise tuvastada või lahendada, on soovitatav pöörduda autoteeninduse poole, et saada professionaalset abi ja tagada mootori õige toimimine. Ärge ignoreerige seda hoiatust, kuna see võib põhjustada tõsisemaid probleeme ja kahjustada teie auto mootorit.
 26. Konksu hoiatus
  Konksu hoiatus
  võib olla seotud auto haagisekonksu või veokonksu probleemiga. See hoiatus võib ilmneda siis, kui süsteem tuvastab, et haagisekonks ei ole korralikult ühendatud või on tekkinud mingisugune rike selles osas.
  Kui näete seda hoiatust oma auto armatuurlaual, on oluline kontrollida haagisekonksu ühendusi ja veenduda, et see on korralikult kinnitatud ja töökorras. Kui probleem püsib, võib see viidata elektrilisele või mehaanilisele rikkele konksu süsteemis, mis võib vajada remonti või asendamist.
  Oluline on võtta see hoiatus tõsiselt ja mitte kasutada auto haagise veoks enne, kui probleem on lahendatud. Kui te ei suuda probleemi iseseisvalt lahendada, on soovitatav pöörduda autoteeninduse poole, et saada asjakohast abi ja tagada turvaline sõidukogemus.
 27. Reguleeritava vedrustuse hoiatus
  Reguleeritava vedrustuse hoiatus
  võib ilmneda siis, kui auto reguleeritava vedrustuse süsteemil esineb probleem või rike. Reguleeritav vedrustus võimaldab auto kõrgust, jäikust ja muid sõiduomadusi reguleerida vastavalt juhi eelistustele ja sõidutingimustele.
  Kui näete seda hoiatust oma auto armatuurlaual, võib see viidata mitmetele võimalikele probleemidele, nagu näiteks vedrustussüsteemi rike, õhukompressoriga seotud probleemid või elektroonilised häired. Sellised probleemid võivad mõjutada auto sõiduomadusi, stabiilsust ja ohutust ning tuleks seetõttu kiiresti lahendada.
  Oluline on kontrollida autot esmalt visuaalselt, et veenduda, et vedrustussüsteem näib olevat korras ja midagi pole lahti või vigane. Kui probleem püsib, on soovitatav pöörduda autoteeninduse poole, et lasta süsteemi põhjalikult kontrollida ja vajadusel parandada, et tagada turvaline ja ohutu sõidukogemus.
 28. Sõidureast lahkumise hoiatus
  Sõidureast lahkumise hoiatus
  tähendab, et auto on varustatud sõidureast lahkumise abisüsteemiga, mis jälgib sõiduraja piire ja annab teile hoiatuse, kui tuvastab, et olete kaldumas teisele sõidureale ilma suunatuld kasutamata.
  See süsteem aitab vähendada ohtu juhuslikele sõidureast lahkumistele ja aitab hoida teid teie sõidurajal. Kui saate sõidureast lahkumise hoiatuse, tähendab see, et süsteem on tuvastanud, et olete kaldumas teisele sõidureale ning soovitab teil kontrollida oma sõidukit ja vajadusel korrigeerida oma sõidusuunda.
  See hoiatus aitab parandada sõiduohutust ja vähendab riski juhuslikele sõidureast lahkumistele, mis võivad põhjustada ohtlikke olukordi liikluses. Kui saate sõidureast lahkumise hoiatuse, peaksite alati pöörama tähelepanu teele ja oma sõidusuunale ning vajadusel korrigeerima oma sõidukäitumist vastavalt hoiatusele.
 29. Katalüsaatori ülekuumenemine
  Katalüsaatori ülekuumenemine
  viitab olukorrale, kus sõiduki katalüsaator saavutab ebanormaalselt kõrge temperatuuri. Katalüsaator on osa auto heitgaaside süsteemist, mis aitab vähendada mürgiste gaaside, näiteks lämmastikoksiidide, süsinikmonooksiidi ja süsivesinike heitkoguseid.
  Kui katalüsaator ülekuumenemise, võib see olla märk muust probleemist sõiduki mootoris või heitgaaside süsteemis. Näiteks võib probleem olla seotud kütuse segunemisega, süüteküünla rikkega või väävelikutega. Ülekuumenemine võib kahjustada katalüsaatori siseosad ning vähendada selle tõhusust heitgaaside puhastamisel.
  Kui sõidukil on märke katalüsaatori ülekuumenemisest, võib see ilmneda järgmiste sümptomite kaudu: madalam kütusesääst, võimsuse vähenemine, mootori käitumine ebanormaalselt, kummaline lõhn või suitsu tulek väljalasketorust ja mootorituli või heitgaasid tulemus.
  Kui märkate selliseid sümptomeid, on oluline viia oma sõiduk spetsialisti juurde, et probleemi diagnoosida ja remontida. Katalüsaatori ülekuumenemine võib põhjustada mitmeid tõsiseid tagajärgi, sh suuremaid remondikulusid ja keskkonna saastamist, seega on oluline see probleem võimalikult kiiresti lahendada.
 30. Turvavöö kinnitamata
  Turvavöö kinnitamata
  tähendab olukorda, kus autojuht või autosõitja ei ole turvavööga korrektselt kinnitatud. See on ohtlik, kuna turvavöö kinnitamata jätmisel suureneb oluliselt vigastuste või surma saamise risk liiklusõnnetuse korral. Seadusega on enamikus riikides kohustuslik autosõidu ajal turvavööd kanda.
 31. Seisupidur aktiveeritud
  Seisupidur aktiveeritud
  tähendab seda, et seisupidur on käivitatud või tõmmatud ning auto ei liigu, kuna pidur hoiab sõiduki paigal. Seisupidurit kasutatakse tavaliselt siis, kui auto seisab parkimisel kallakul või pinnal, kus on vajalik lisapidurdus jõu rakendamiseks. Seisupidur tuleb alati aktiveerida enne auto parkima jätmist ja deaktiveerida enne sõidu jätkamist.
 32. Viga aku töös
  Viga aku töös
  viitab olukorrale, kus auto aku ei tööta korralikult või on tekkinud mingisugune probleem aku toimimises. See võib olla tingitud mitmesugustest põhjustest, näiteks vananemisest, madalast laadimisest, ülekoormusest, halvast kontaktist või rikkest. Kui te näete sellist teadet oma auto infonäidikul, on soovitatav aku seisundit kontrollida ja vajadusel aku vahetada või remontida. Lisaks võib olla vajalik auto aku laadimine või hooldamine, et tagada auto normaalne toimimine.
 33. Parkimisassistent
  Parkimisassistent
  süsteem, mis aitab autojuhil paremini ja lihtsamini parkida. Parkimisassistent kasutab tavaliselt andureid, kaameraid ja sensorid, et tuvastada vaba parkimiskoht ning aidata autojuhil manööverdada auto parkimiskohale. See süsteem võib hõlmata erinevaid parkimisfunktsioone, nagu paralleelparkimine, külglisadega parkimine ja pikkade parkimiskohtade kasutamine.
  Parkimisassistent on kasulik funktsioon eriti kitsastes parkimiskohtades või siis, kui autojuhil on raskusi parkimisega. See aitab vähendada parkimisega seotud stressi ja võib vähendada riski parkimiskahjudele. Paljudel tänapäeva autodel on parkimisassistent sisseehitatud või saab seda lisada lisavarustusena.
 34. Auto vajab teenindusse sõitmist
  Auto vajab teenindusse sõitmist
  See tähendab, et auto vajab hooldust või remonti ning selleks tuleb sõita autoteenindusse või töökotta. Tavaliselt antakse see märku autot juhtivale isikule kas auto enda ekraanil või põleb vastav märgutuli armatuurlaua näidikupaneelil. Kui auto vajab hooldust, võib see tähendada näiteks õlivahetust, pidurite hooldust, rehvide vahetust või mõnda muud regulaarset hooldustoimingut. Kui auto vajab remonti, võib see viidata mõnele talitlushäirele või probleemile, mis vajab professionaalset sekkumist autoteeninduses. Seetõttu on oluline viia auto hooldusesse või remonti, et tagada selle ohutus ja korrasolek.
 35. Adaptiivsed esituled
  Adaptiivsed esituled
  Adaptiivsed esituled on autotuled, mis kohanduvad automaatselt vastavalt sõidutingimustele ja muudele välistele teguritele. Need tuled suudavad reguleerida valguskiirt vastavalt auto kiirusele, rooli keeramisele, muude sõidukite liikumisele ja ümbritsevatele valgustingimustele. Näiteks võivad adaptiivsed esituled pöörata kurvi sisse, kui auto pöörab rooli, või langetada valgusvihu, kui vastutulev auto läheneb. See aitab suurendada nähtavust ja ohutust sõites pimedas või ebasoodsates tingimustes. Adaptiivsete esituledega varustatud autod kasutavad tavaliselt erinevaid sensorid ja kaameraid, et jälgida ümbrust ja kohandada valguskiirt vastavalt vajadusele.
 36. Tulede korrektori viga
  Tulede korrektori viga
  Enamikel kaasaegsetel sõiduautodel on lähitulede valgusvihu kõrgus reguleeritav salongist. Lähitulede liiga kõrge valgusvihk pimedal ajal mõjub vastusõitjatele pimestavalt. Kui valgusvihk näitab liiga kõrgele, siis hakkavad pimeda ajal lähituled vastusõitjaid pimestama. Vastusõitjad võivad sellest anda märku näiteks tulede vilgutamisega.
  Valgusvihu korrigeerimist võib minna vaja siis, kui autosse istub rohkem inimesi. Kui näiteks taha istmetele istuvad inimesed või asetatakse pakiruumi midagi rasket, siis auto kaldenurk muutub ja lähitulede valgusvihk tõuseb kõrgemale ja võib pimestada vastusõitjaid. See tähendab, et valgusvihku on vaja korrigeerida madalamale.
  Tootjad arvestavad, et üks aste regulaatoril kompenseerib 75 – 80 kg raskust valgusvihu tõusu. Kui tagaistmel on raskus nt 150 kg, siis peab regulaator olema asendis 2.
  Valgusvihku võib muuta ka lampide vale paigutus laternatesse, mistõttu muutub valgusvihu suund.
 37. Tagaspoileri viga
  Tagaspoileri viga
  viitab olukorrale, kus auto tagaspoiler ei toimi korralikult või on kahjustatud. Tagaspoiler on auto tagaosas asuv aerodünaamiline lisavarustus, mis aitab suurendada veojõudu ja stabiilsust kõrgemal kiirusel sõites. Kui tagaspoiler on kahjustatud või ei tööta õigesti, võib see mõjutada auto aerodünaamikat ja jõudlust.
  Tagaspoileri viga võib olla põhjustatud mitmetest asjadest, näiteks kokkupõrkest, vandalismist, halvast ilmastikust või lihtsalt kulumisest. Kui auto tagaspoiler ilmutab mingeid vigu, võib see mõjutada auto juhitavust, kütusekulu ja üldist sõidumugavust. Seetõttu on oluline kahjustatud või halvasti töötava tagaspoileri korral see võimalikult kiiresti remontida või asendada, et tagada auto ohutu ja efektiivne sõitmine.
 38. Kabrioleti katuse viga
  Kabrioleti katuse viga
  viitab olukorrale, kus kabrioleti (avukatus) auto katuse mehhanism ei tööta korralikult või on kahjustatud. Kabrioletiautodel on tihti võimalus avada ja sulgeda oma katust elektrilise või manuaalse mehhanismi abil, et muuta auto sõitmine avatud või suletud katuse all mugavamaks.
  Kabrioleti katuse viga võib olla põhjustatud mitmetest teguritest, näiteks mehaanilised rikked, elektrilised probleemid, kahjustused, kulumine või halb hooldus. Kui kabrioleti katuse mehhanism ei tööta korralikult või on kahjustatud, võib see põhjustada lekkeid, müra, külmumist või muid ebamugavusi autojuhtidele.
  On oluline võtta kabrioleti katuse vigu tõsiselt ja need võimalikult kiiresti parandada, et tagada auto turvalisus, kasutusmugavus ja esteetika. Enneaegne hooldus ja korrapärased kontrollid võivad aidata vältida kabrioleti katuse vigade tekkimist ja pikendada kabrioleti auto katuse eluiga.
 39. Turvapadja viga
  Turvapadja viga
  viitab olukorrale, kus auto turvapadja süsteem ei tööta korralikult või on defektne. Turvapadjad on oluline osa auto ohutussüsteemist ja mõeldud sõitjate kaitsmiseks kokkupõrke korral. Kui turvapadi ei tööta korralikult või on vigane, võib see vähendada sõitjate turvalisust õnnetuse korral.
  Turvapadja defektid võivad olla põhjustatud erinevatest teguritest, nagu elektroonilised rikked, vigasedandurid, vale paigaldus või hoolduse puudumine. Kui auto süsteem tuvastab turvapadja vea, süttib tavaliselt auto armatuurlaual kontrolllamp või kuvatakse veakood.
  On oluline tegeleda turvapadja vigadega viivitamatult ja viia auto spetsialisti juurde, et probleem lahendada. Turvapadja vigane toimimine võib tõsiselt ohustada sõitjate turvalisust ja põhjustada tõsiseid vigastusi õnnetuse korral. Ärge ignoreerige turvapadja vea hoiatust märgutuld ja tehke kindlaks, et turvapadjad töötaksid korralikult enne sõitmist.
 40. Käsipidur
  Käsipidur
  Käsipidur on auto pidurisüsteemi osa, mida saab käsitsi aktiveerida, et hoida sõidukit paigal parkimise ajal või vältida liikumist künklikul või kaldega pinnasel. Käsipidur töötab tavaliselt mehaaniliselt, kuid mõnedel autodel võib see olla ka elektrooniline.
  Käsipidur koosneb enamasti hoovast või nupust, mis tuleb tõmmata või keerata sõltuvalt auto mudelist. Kui käsipidur on tõmmatud, rakenduvad piduriklotsid või -kettad tagaratastele, mis hoiab sõidukit paigal.
  On oluline kasutada käsipidurit korrektselt ja alati veenduda, et see on täielikult rakendunud enne auto jätmist seisma. Samuti tuleks käsipidurit hooldada ja regulaarselt kontrollida, et tagada selle korrektne toimimine. Kui auto armatuurlaual põleb käsipiduri märgutuli, võib see viidata käsipiduri võimalikule defektile või valele kasutamisele ning tuleks viivitamatult auto remonditöökoja poole pöörduda.
 41. Vesi kütusefiltris
  Vesi kütusefiltris
  Vesi kütusefiltris viitab olukorrale, kus kütusefiltri sees või all asub vesi, mis on saanud sinna kütusesüsteemi kaudu. Kütusefiltri peamine ülesanne on kütuse koostisosade, mustuse ja võõrkehade eemaldamine ning vajadusel eraldada kütusest vesi enne selle jõudmist mootorisse.
  Kui vesi koguneb kütusefiltri sisse, võib see põhjustada mitmeid probleeme, sealhulgas mootori käivitamise raskusi, halba jõudlust, ummistusi ja mootori kahjustusi. Kui kütusefiltris esineb vesi, tuleks see vahetada või hooldada vastavalt autotootja soovitustele.
  Vesi kütusefiltris võib sattuda sinna mitmel viisil, näiteks kui tanklates on kütusehoidlates kondensaadi teke, kütusetank on mõranenud või kui kütusetoru on läbi kulunud. Autojuhid peaksid regulaarselt kontrollima ja hooldama kütusesüsteemi ning vajadusel laskma seda professionaalselt kontrollida ja parandada.
 42. Turvapadi deaktiveeritud
  Turvapadi deaktiveeritud
  viitab olukorrale, kus auto turvapadi süsteem on mingil põhjusel välja lülitatud või deaktiveeritud. Kõige sagedamini juhtub see siis, kui autos on istmel asuv laps või mingi teine olukord, kus oleks ohutum turvapadja tööd mitte lubada.
  Autode turvapadja deaktiveerimiseks võib olla mitmeid põhjuseid. Näiteks võib see olla juhendaja poolt tehtud ohutu otsus seoses lapse istumisega eesmise reisija istmel, või siis auto turvapadi võib olla riknenud või vigane ning seetõttu peab auto olema viidud hooldusesse või remonti.
  Oluline on siiski meeles pidada, et turvapatjade deaktiveerimine võib vähendada sõitja turvalisust õnnetuse korral ning seetõttu tuleks seda teha ainult siis, kui see on hädavajalik ning kasutada deaktiveerimissüsteeme vastavalt autotootja juhistele. Turvapadjad on olulised osad auto passiivselt ohutussüsteemis ning nende nõuetekohane toimimine on äärmiselt oluline sõitjate kaitseks õnnetusolukordades.
 43. Viga süsteemis
  Viga süsteemis
  süsteemis on tuvastatud mingisugune talitlushäire või probleem. See võib olla seotud näiteks mootori, pidurisüsteemi, elektroonika või muu sarnase osaga sõidukis. Selline teade annab märku, et on vaja autoteeninduse spetsialistiga ühendust võtta ja probleemi lahendada enne, kui see võib põhjustada tõsisemaid probleeme või ohtlikke olukordi.
 44. Lähituled
  Lähituled
  LS:
  § 40. Tulede kasutamise üldnõuded
  (1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
  (2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
  (5) Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. …
  § 67. Sõit tunnelis
  (1) Sõidul tunnelis, sõltumata selle valgustusest, peavad mootorsõidukil põlema kaug- või lähituled ning ääre- ja numbrituled.
 45. Õhufiltri ummistus
  Õhufiltri ummistus
  Õhufiltri ummistus on olukord, kus sõiduki mootori õhufilter on saastunud, reostunud või blokeeritud ning ei lase piisavalt puhta õhku mootorisse. Õhufilter on oluline komponent, mis filtreerib läbi õhu, mis siseneb mootorisse ja aitab vältida tolmu, prahi ja muude saasteainete sattumist mootorisse.
  Õhufiltri ummistus võib põhjustada mitmeid probleeme, sealhulgas halvenenud mootori jõudluse, suurenenud kütusekulu, mootori müra ja vibratsiooni ning halvenenud üldist sõiduki jõudlust. Kui õhufiltri ummistus on kahtlustatav, tuleks see asendada või puhastada vastavalt sõiduki tootja soovitustele, et tagada mootori optimaalne jõudlus ja pikem eluiga.
 46. Ökonoomse sõidu režiim
  Ökonoomse sõidu režiim
  tähendab autole seatud sõidurežiimi, mis on mõeldud kütuse säästmiseks ja säästliku sõidu soodustamiseks. Selles režiimis võib auto jõudlus olla veidi piiratud ja kiirendus aeglasem, kuid see aitab vähendada kütusekulu ja seeläbi sõidu kulude madalana hoida.Üldiselt sobib see režiim pikemateks teekondadeks ja maanteesõitudeks, kus ei ole vajadust suure kiiruse ja jõudluse järele.
 47. Nõlvalt laskumise assistent
  Nõlvalt laskumise assistent
  sõiduki funktsioon, mis aitab hoida sõiduki kiirust stabiilsena nõlvalt alla sõites. See süsteem kasutab auto pidurisüsteemi, et kontrollida kiirust ja tagada, et auto ei hakkaks liiga kiiresti laskuma. See on kasulik funktsioon eriti järskudel nõlvadel sõites, kuna see aitab vältida olukorda, kus auto hakkab liiga kiiresti laskuma ja võib kaotada juhi kontrolli. Nõlvalt laskumise assistent muudab sõidu turvalisemaks ja vähendab juhi koormust.
 48. Jahutusvedeliku temperatuur liiga kõrge
  Jahutusvedeliku temperatuur liiga kõrge
  viitab sellele, et mootori jahutussüsteemis on tekkinud probleem ja mootori temperatuur on tõusnud ohtlikult kõrgele tasemele. Jahutusvedeliku ülekuumenemine võib olla põhjustatud mitmetest asjadest, sealhulgas järgmistest:
  1. Jahutussüsteemi leke: Kui jahutussüsteemi kuskil lekib, võib see põhjustada vedeliku kadu ja seeläbi mootori ülekuumenemise.
  2. Jahutusvedeliku puudus: Kui jahutusvedeliku tase on liiga madal, ei suuda süsteem mootorit piisavalt jahutada.
  3. Kahjustatud termostaat: Termostaat reguleerib jahutusvedeliku voolu mootori osadesse, kui see on kahjustatud või kinni jäänud, võib tekkida ülekuumenemine.
  4. Kinni jäänud jahutusventilaator: Kui ventilaator ei tööta korralikult või on kinni jäänud, ei saa see tagada piisavat jahutust.
  Kui auto on hoiatusmärgiga 'Jahutusvedeliku temperatuur liiga kõrge', on oluline auto kohe seisma jätta ja lasta mootoril jahtuda. Seejärel tuleks kontrollida jahutussüsteemi ja veenduda, et probleem lahendatakse enne sõidu jätkamist, et vältida mootori kahjustusi.
 49. ABS ei tööta
  ABS ei tööta
  ABS ehk pidurisüsteemide antiblokeerimissüsteem on auto pidurisüsteemide oluline osa. Kui auto süütesüsteem annab teate 'ABS ei tööta', tähendab see, et ABS süsteemis on probleem ja see ei pruugi korralikult toimida. See võib tähendada, et auto pidurid võivad blokeeruda, eriti libedatel teedel pidurdades. Soovitatav on viivitamata pöörduda auto remonditöökotta, et parandada ABS süsteem ja tagada auto ohutu sõitmine.
 50. Viga kütusefiltris
  Viga kütusefiltris
  auto kütusesüsteemis võib esineda probleeme või kütusefilter võib olla ummistunud või rikutud. Kütusefilter on oluline osa autode kütusesüsteemidest, kuna see aitab hoida kütusesüsteemi puhtana ja filtreerib kütuse enne selle jõudmist mootorisse.
  Kui auto näitab seda veateadet, võib see mõjutada auto jõudlust ja kütuseefektiivsust ning pikas perspektiivis võib see kahjustada ka autot. Seetõttu on soovitatav viivitamatult pöörduda auto remonditöökotta või teenindusse, et lasta spetsialistidel probleemi diagnoosida ja vajadusel kütusefilter välja vahetada või remontida. Ignoreerides seda teadet võib see põhjustada tõsisemaid probleeme auto kütusesüsteemiga ja suurendada remondikulusid.
 51. Uks lahti
  Uks lahti
  tähendab see lihtsalt seda, et üks autouksedest või pagasiruumi uks on avatud või pole korralikult suletud. Enamasti on see lihtne ja ohutu veaolukord, mis annab juhile teada, et mingi uks auto küljes on avatud.
  Kui tuli põleb, kontrollige kõiki uksi ja veenduge, et need on korralikult kinni ja suletud. Kui kõik uksed on korralikult suletud ja tuli püsib endiselt põlemas, võib probleem olla uste luku- või andurisüsteemis ning soovitav on pöörduda autoteenindusse või remonditöökotta, et lasta spetsialistidel vea põhjus kindlaks teha ja vajadusel parandada. Ignoreerides seda hoiatussignaali võib see mõjutada auto turvalisust ja sõiduohutust.
 52. Kapott pole kinnitatud
  Kapott pole kinnitatud
  autokapott ehk esiklaasi all asuv mootoriruumi kaas võib olla avatud või pole korralikult suletud. See annab juhile teada, et kapott võib olla lahti või viltu ja võib tekitada ohtlikke olukordi sõidu ajal.
  Kui see tuli põleb, on oluline peatuda ja veenduda, et autokapott on korralikult kinnitatud ja suletud enne sõidu jätkamist. Kui kapott on lahti või ei ole korralikult kinnitatud, võib see põhjustada tuule tõttu kolisemist ja võib isegi avaneda või lahti tulla sõidu ajal, mis on potentsiaalselt ohtlik nii teiele kui ka teistele liiklejatele.
  Kui olete veendunud, et kapott on korralikult kinnitatud ja tuli põleb ikka veel, võib probleem olla kapoti luku või anduriga ning sel juhul on soovitatav pöörduda autoteenindusse või remonditöökotta, et lasta spetsialistidel vea põhjus kindlaks teha ja vajadusel parandada. Ei ole soovitatav ignoreerida seda hoiatussignaali, sest see võib mõjutada auto turvalisust ja sõiduohutust.
 53. Kütust vähe
  Kütust vähe
  Auto arvuti on tuvastanud, et kütusetase on madal ja soovitab tankida lähimal tanklal.
 54. Viga automaatkäigukasti töös
  Viga automaatkäigukasti töös
  See tähendab, et autol on diagnoositud probleem automaatkäigukasti töös ja soovitatakse viivitamatult pöörduda remonditöökotta või automaatkäigukasti spetsialisti poole. Jätkamine võib põhjustada suuremaid probleeme või rikkeid autokäigukastis.
 55. Kiirusepiiraja
  Kiirusepiiraja
  Kiirusepiiraja on mehhanism või seade, mis piirab auto maksimaalset sõidukiirust. Seda funktsiooni võidakse kasutada näiteks ettevõtete autode puhul, et kindlustada ohutu ja vastutustundlik sõiduviis ning vältida liiklusõnnetusi. Mõned autotootjad pakuvad ka kiirusepiirajat kui lisavarustust sõidukitele.
 56. Vigane amortisaator
  Vigane amortisaator
  Vigane amortisaator viitab auto suspensioonisüsteemi osale, mis on mõeldud löökide ja vibratsioonide summutamiseks ning sõidumugavuse tagamiseks. Kui amortisaator on vigane, võib see põhjustada auto raputamist, ebastabiilsust, ebamugavat sõidukogemust ja halvendada auto juhitavust. Vigane amortisaator võib vajada parandamist või asendamist, et tagada auto ohutu ja stabiilne sõit.
 57. Õlisurve madal
  Õlisurve madal
  auto mootori õlisurve on väga madal või puudub täielikult. Õlisurve on oluline mootori õlitamiseks ja jahutamiseks ning väga madal õlisurve võib põhjustada mootori kulumist, ülekuumenemist ja muid probleeme.
  Kui näete sellist hoiatustuld armatuurlaual, tuleks kohe peatuda ja kontrollida auto õli taset. Kui õlitase on piisav, võib põhjus olla lekke või probleemiga auto õlirõhusüsteemis. Sellisel juhul on oluline otsekohe läheneda remonditöökojale, et vältida võimalikke tõsiseid kahjustusi mootorile.
 58. Tuuleklaasi soojendus
  Tuuleklaasi soojendus
  süsteem, mis kasutab elektrilisi kütteelemente või küttejuhtmeid, et soojendada autode esi- või tagaklaasi ning eemaldada kiiresti ja tõhusalt jää ja udusust. See aitab parandada nähtavust ja ohutust sõidu ajal halbade ilmastikuolude korral.
  Tuuleklaasi soojendussüsteem lülitatakse tavaliselt sisse koos auto soojendusega ja töötab kiiresti, et sulatada jää ja külmutatud sademed klaasilt. Süsteem on tavaliselt varustatud küttekontrolleriga, mis võimaldab reguleerida soojenduse intensiivsust ja kestust.
 59. Pagasiruumi luuk lahti
  Pagasiruumi luuk lahti
  auto pagasiruumi luuk ei ole korralikult suletud. See võib olla tingitud sellest, et luuk ei ole täielikult kinni surutud või lukustatud, või et selle lukustusmehhanism on defektne. Kui tuli põleb pidevalt või vilgub, võib see viidata sellele, et pagasiruumi luuki ei saa korralikult sulgeda, mis võib põhjustada turvalisuse ja veekahjustuste probleeme.
  sSoovitatav on veenduda, et pagasiruumi luuk on korralikult suletud ja lukustatud enne sõidu jätkamist. Kui katsest hoolimata tuli ei kustu, võib see viidata probleemile pagasiruumi lukustusmehhanismiga, mis võib vajada hooldust või remonti. Parimate tulemuste saamiseks peaksite auto kiiresti kontrollima professionaalse autoteeninduse spetsialisti juures.
 60. Stabilisatsioonisüsteem on välja lülitatud
  Stabilisatsioonisüsteem on välja lülitatud
  auto elektrooniline stabiilsuskontrollsüsteem (ESP ehk Electronic Stability Program) on mõnel põhjusel välja lülitatud või on tekkinud sellega seotud probleem. Stabiilsuskontrollsüsteem aitab säilitada auto stabiilsust ja kontrolli libedatel teedel või ootamatutes olukordades.
  Kui tuli põleb väljalülitatud stabilisatsioonisüsteemi signaalina, võib selle põhjuseks olla süsteemi automaatne väljalülitamine või see, et sellel on tekkinud tehniline rike või probleem. On oluline tähelepanu pöörata sellele, et auto stabiilsuskontrollsüsteemil on oluline roll auto ohutuse tagamisel, seega soovitatakse probleemi võimalikult kiiresti lahendada.
  Parimate tulemuste saamiseks peaksite auto kontrollima professionaalse autoteeninduse spetsialisti juures või ühendust võtma auto tootja esindajaga, et määrata kindlaks probleemi täpne põhjus ja saada soovitusi selle parandamiseks. Vältige auto sõitmist pikki vahemaid, kui stabiilsuskontrollsüsteem on välja lülitatud, et vältida võimalikke ohtlikke olukordi.
 61. Vihmasensor
  Vihmasensor
  Vihmaandur on optiline elektrooniline seade, mis aitab juhil jälgida tuuleklaasi seisukorda ja hoida seda puhtana.
  Mehhanismi põhimõte on lihtne: vihmasensor reageerib valgusele, mitte niiskusele, nagu paljud arvavad.
  Seade koosneb valgusdioodist ja fotodioodist. LED kiirgab infrapunakiirgust, mida palja silmaga ei ole võimalik näha. Need tabavad klaasi, peegelduvad sellest, murduvad ja jõuavad tagasi andurile. Fotodiood reageerib ja tuvastab, kui palju valgust on tagasi jõudnud. Kuivast klaasist tuleb tagasi suur kogus, vihma ajal aga väike kogus. Mida tugevam on sadu, seda vähem valgust tuleb tagasi. Andur tuvastab, et klaas on märg, ja paneb klaasipuhastid liikuma. Mõned sensoriga mudelid reguleerivad klaasipuhastite intensiivsust sõltuvalt sademete hulgast.
  Infrapunakiirte peegeldumise põhimõte võimaldab anduritel töötada igal kellaajal, sõltumata valgusest.
  Vihmaandur võib reageerida ka lumele, kui autol on soojendusega esiklaas. Sellisel juhul sulavad lumehelbed kohe ja käivitavad anduri.
 62. Viga mootori töös
  Viga mootori töös
  Kontrollimootori märgutuli teie auto armatuurlaual annab märku, et mõnes mootori süsteemis on tekkinud rike või viga.
  Siin on mõned võimalikud põhjused:
  1. halva kvaliteediga kütus
  2. madal õlitase
  3. probleemid kütusepumbaga
  4. vigased kütusepihustid
  5. kõrgepingesüsteemi komponentide rike
  6. probleemid hapnikuanduriga (lambdaandur) või katalüsaatoriga
  7. mõne anduri, nt õhuvoolu massianduri või nokkvõlli asendianduri rike
  Probleemi täpseks diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks on soovitatav pöörduda teeninduskeskusesse.
 63. Tagaklaasi soojendus
  Tagaklaasi soojendus
  See tähendab, et auto tagaklaasil on sisse lülitatud soojendusfunktsioon. Tagaklaasi soojendus aitab sulatada jääd ja lund tagaklaasilt ning parandab nähtavust auto taga sõites. Kui see tuli põleb, siis tähendab see, et tagaklaasi soojendus on aktiveeritud, ja oluline on jälgida, et see lülituks välja, kui enam vajadust ei ole, et säilitada auto aku energiat ja vältida ülekuumenemist.
 64. Tuuleklaasi automaatpuhastus
  Tuuleklaasi automaatpuhastus
  See tähendab, et auto tuuleklaaside automaatpuhastussüsteem on aktiveeritud. See süsteem kasutab vedelikku tuuleklaasi puhastamiseks ja tagab parema nähtavuse juhi jaoks. Kui see tuli põleb, siis süsteem töötab ja puhastab tuuleklaasi regulaarselt, et tagada selge vaate säilimine.